logo

Carlotta - the museum database

OBJTMEAnvändningstid

CountValue
1<empty>
10-
1?-1900-tal *
1? - 1950-tal
11600-tal
11700-tal
11800
41800-tal
11800-tal -1940/50-tal
11800-talet
11800-tal och 1900-tal
11850-1930
11894, vid giftermål
21900
11900-1991
3641900-tal
71900-tal början
241900-talet
51900-tal förra hälften
81900-tal förra hälften
61900-tal mitten
131900-tal senare hälften
81900-tal slutet
11902
21904 - 1997
11909 och framåt
11910
11910-1920-talet
51910 eft
11910 eft.
11913 - ca 1950
11916
11916-1917
11918 - 1950
11920
11920-
11920-1930
11920-1950
11920-1987
91920-tal
21920-talet
11930
11930-
11930-1940
41930-1955
11930-ca 1985
101930-tal
11930-tal - 1970-tal
11933-1959
11934 - 1982
21936-1952
71938 - 1952
31938-1952
11940-1950 talet
11940--1960-tal
11940-49
11940-50-t.
11940-50-tal
11940-50-tal och kanske längre.
11940 efter
11940 och framåt
141940-tal
11940-tal efter
11940-talet
11941-ca 1950
11942 - 1989
11943 -
11945-1950
11947- 1987
11947-1991
31949
11950-1980
31950-tal
11950-tal - 1970-tal
11950-talet
11950-talets slut/1950-logu manemus
11950-tal och framåt
11954/55-1957
11957
11957 och framåt
11960-1980-tal
11960-1993
11960-70 tal
31960-tal
61960-tal/1960-logus
51960-tal - 1995
11960-talet/1960-logu
11967-. Ej brukad, prydnadsföremål.
11970-1980-tal
11970-80 talet
31970-tal
11970-talet
11972
11972-1979
11980-1989
11980- och 1990-talet
81980-tal
31980-tal/1980-logus
11980-talet
21980-tal och framåt
11982 - 1984
51990-tal
11990-tal och framåt
11990-tal till 2006
21991
11-1991
11998-2012
12000-talet
12000-tal och framåt
52008
22013
12014
12014-2017
140-70-tal
3början av 1900-talet
1ca 1880-1930
1ej använd
1före 1909
1före 1912
1före 1916
3före 1917
1före 1930
1före 1930-talet
1fram till 1940/45 då kom bomullsrep
1fram till 1970-talet
1Fram till 2019
1från 1930/40-t
1från 1951 - 2002
1från 1958 - filten
1från 1962: dockan
1från början av 1960-talet
1Fr ca 1950 -1995
1i början av 1960-talet **
1nyårsafton 2000, samt 4 gånger till
1Omkr 1000 f. Kr
1omkring 1967
1omkring sekelskiftet 1900
1På 1940-talet
1runt sekelskiftet 1800/1900.
4Sáráhkka Ruotta - Sáráhkkas svenska sektion fanns åren 1998-2007
3sekelskiftet
4sekelskiftet kring 1900
1senast 1936-37 / mangemus 1936-37
2slutet 1990- och början 2000-tal
1slutet av 1800-talet
6slutet av 1800-talet/sekelskiftet kring 1900
1slutet av 1800-t - början av 1900-
1slutet av 1960-tal, 1970-tal
3till 1991
1troligen 1930 -1970-tal
1troligen 1930 - 1970-tal
1troligen 1930-1970-tal
2troligen 1930- 1970-tal
13troligen 1930 till 40-tal
1troligen fram till 1950-tal