logo

Carlotta - the museum database

OBJTXTWebbeskrivning

CountValue
1Adult; funnen död. Fyndplats: Abisko, STF (fjällbjörkskog)
2Adult; funnen död. Fyndplats: Jokkmokk (samhälle)
1Adult; funnen död. Fyndplats: Mellan Abisko - Kaisepakte (fjällbjörkskog)
1Adult; funnen död. Fyndplats: Vaimat (sjö)
2Adult; funnen död (byte sparv/pärluggla). Fyndplats: Abisko Östra, i fågelholk (fjällbjörkskog)
1Adult; funnen död (dödad av artfrände). Fyndplats: Tarradalen, ca. 300 m nedströms Sommarlappastugan (fjällbjörkskog)
1Adult; funnen död (fast i fisknät/drunknad). Fyndplats: Padjelanta, Sallohavre (fjäll)
2Adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Abisko, ANS (fjällbjörkskog)
2Adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Ájtte museum (samhälle)
1Adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Dragnäs (gårdsplan)
1Adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Haraudden
1Adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Lakafors (gårdsplan)
1Adult; funnen död (tagen av katt). Fyndplats: Abisko Östra (fjällbjörkskog)
1Adult; funnen död (trafikdödad)
1Adult; funnen död (utmärglad). Fyndplats: Pålnoviken, STF-stuga (fjällbjörkskog)
2Adult; insamlad. Fyndplats: Darreluoppal; Tarraluoppal
4Adult; insamlad. Fyndplats: Gubböle
2Adult; insamlad. Fyndplats: Guorbak; Kuorpak
15Adult; insamlad. Fyndplats: Jokkmokk
1Adult; insamlad. Fyndplats: Jokkmokk (äng)
1Adult; insamlad. Fyndplats: Kuorpak; Guorbak
2Adult; insamlad. Fyndplats: Kvikkjokk
2Adult; insamlad. Fyndplats: Kvikkjokk (fjällhed)
3Adult; insamlad. Fyndplats: Nårvejaur; Noarvejávvre
4Adult; insamlad. Fyndplats: Njunjes
2Adult; insamlad. Fyndplats: Sähkok
1Adult; insamlad. Fyndplats: Suobbat
1Adult; insamlad. Fyndplats: Suobbat (myrmark)
18Adult; insamlad. Fyndplats: Vajmat
1Adult; insamlad. Fyndplats: Vajmat (äng)
1Adult; insamlad. Fyndplats: Vilhelmina södra sameby
2Adult; insamlad (avlivad). Fyndplats: Jokkmokk, soptippen
2Adult; jakt (skjuten). Fyndplats: nord Akka, området kring sjön Kutjaure (fjällbjörkskog)
1Adult; omhändertagen (avlivad). Fyndplats: mellan Porjus och Sjöfallet vid byn Aggala
1Adult; tillvaratagen (flugit mot staglina (stolpe)). Fyndplats: Madjevara heden (tallskog)
1Adult 1K; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Abisko, ANS
1Adult 2K; funnen död. Fyndplats: Abisko, ANS (fjällbjörkskog)
1Adult 2K; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Abisko, ANS (fjällbjörkskog)
1Adult 2K. Fyndplats: Abisko, ANS
1Adult 2K+; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Abisko, ANS (fjällbjörkskog)
1Adult 3K; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Abisko, Abisko naturrum (fjällbjörkskog)
1Adult 3K; tillvaratagen/påkörd (tågdödad). Fyndplats: Kopparåsen (fjällbjörkskog) Fjällvråken är en köttätare som vanligtvis lever av små däggdjur vilket utgör 62–98% av dess föda. Åkersork, gråsiding och fjällämmel utgör dess huvudföda, vilket under delar av säsongen utgör 80–90% av dess byten, med detta varierar beroende på tillgång.
1Adult 3K; tillvaratagen/påkörd (tågdödad). Fyndplats: Linaälv station, Km 1349, Gällivare
1Adult 4K; funnen död. Fyndplats: Älvdalen *
1Adult 5K; tillvaratagen (avlivad). Fyndplats: vånafjärden
1Allmän dammussla (Anodonta anatina) är Sveriges vanligaste stormusselart. Den finns i hela Sverige om man bortser från de allra nordligaste delarna och fjällkedjan. Lever i både sjöar och vattendrag. Arten blir vanligen ca 10 cm lång men vissa exemplar kan bli uppåt 14 cm. Skalets över och underkant är inte parallella utan konvergerar bakåt. Skalet är även tjockare i framkant vilket ofta tydligt kan kännas om man håller en skalhalva mellan tummen och pekfingret och drar fingrarna mot framänden. Mjukdelarna är gråa eller grågula till skillnad mot den större dammusslans tydligt oranga.
1Aurorafjäril (Anthocharis cardamines) är en art i familjen vitfjärilar. Vingarna är vita med mörka framvingespetsar. Hanen har framträdande orangea fläckar på framvingarna, som syns även när vingarna är hopfällda. Hos båda könen är bakvingarnas undersidor grönmarmorerade. Vingspannet är mellan 30 och 50 millimeter. Äggen, som är gulröda eller blodröda, är formade som käglor. Honan lägger äggen på knopparna hos korsblommiga växter, företrädesvis ängsbräsma, löktrav, rockentrav, lundtrav och penningört, och den nykläckta larven äter av blommorna. Larven är blågrön med grönt huvud och svarta prickar längs sidorna. Puppan liknar ett växtskott och är grön- till gråbrun. Arten är i Sverige ett säkert vårtecken och flyger på blomsterrika ängar och i skogsbryn. Den förekommer över hela landet, förutom i fjällkedjan.
1Avlivad. Fyndplats: Jokkmokk, Ájtte (samhälle)
1Avlivad. Fyndplats: Jokkmokk, soptippen