logo

Carlotta - the museum database

Jm:001356 :: pung, tobakspung

Object description

Sasne le finja ruokses ferja ja dimes.

Káble/lock le hervin niellje-tjiegak ruvda-binajn (ruokses, fieskis ja alek)

Pádde le bådjnån vielkes sasnis ja gietjen le dákte pijpa-råhkkun.

  • Data elements
Inventarienummer
Jm:001356
Sakord
pung; tobakspung
Sakord - övergripande term
tobak
Sakord - kategori
förvaring
Sakord, samiska
dubáktjirvvo (saL), duhpáktjirvvo (saL)
Antal
1
OCM
276; 281
Beskrivning

Sasne le finja ruokses ferja ja dimes.

Káble/lock le hervin niellje-tjiegak ruvda-binajn (ruokses, fieskis ja alek)

Pádde le bådjnån vielkes sasnis ja gietjen le dákte pijpa-råhkkun.

Material
sasne/sämskat skinn, ruvda/kläde, dákte/ben, suodna/sentråd, árpo/sytråd
Teknik svenska
sytt/goarodum; handsytt/giehtagoarodum; handgjort/giehtabarggo
Funktion
tubak-tjirvo/tobakspung - átnin dålin kapte-buognan
län
Norrbottens län
kommun
Jokkmokks kn
socken
Jokkmokks sn
Mått
ålles G/hela L 23 cm låhki/lockets G/L 11, G/B 10,5-11,5, pádde/snörets G/L 53 cm.
Personnamn - Tillverkare
Länta Maja Kati [tillverkning]
Personnamn - Brukare
Länta Maja Kati [brukare]