logo

Carlotta - the museum database

Nbm:006131 :: töm, grimma, renseldon

Object description
Grimma och töm. Töm flätad av fyra delar. Varje del av sentråd omvirad med garvat skinn. De fyra delarna sammanflätade till en rund töm. Grimma av garvat skinn.
  • Data elements
Inventarienummer
Nbm:006131
Sakord
töm; grimma; renseldon
Sakord - övergripande term
transport och kommunikation
Sakord - kategori
seldon
Sakord, samiska
ruvtoklábttje (saL); bárggimlábttje (saL); bágge (saL)
Antal
1
OCM
492
Historik
Ruvtoklábttje är 1. töm av senor med överdrag av sassne, barkgarvat renskinn, fastsytt däromkring (med 5 senor sammansnoddai varje dukt och vanligen 6 dukter)/. 2. körtöm flätad av senor, som omspunnits av skinn (tjåle); dessa tjåle (dukter) flätas omkring guovddelsuodna, en grov sensträng, som ej omspunnits med skinn; användas 4 tjåle blir tömmen rund; användas 8 tjåleh blir den fyrkantig. Den med 4 tjåle kallas nielje-tjålak; den med 8 tjåle kallas gavtse-tjålak. 3. även ”sovbandet”, nager-badde, i vaggan flätas på samma sätt. /Grundström, Harald: Lulelapsk ordbok. ; Bárkkimlábttje är en flätad töm. /Grundström, Harald: Lulelapsk ordbok.; Dragrenens seldon: Förr användes renarna som dragdjur vintertid. Med ren och ackja kunde man färdas på snön och transportera sina tillhörigheter. Att sela en ren: först lägger man trälokorna/ leŋga över renens nacke, framför frambenen och fäster ihop den/dem under renens mage med en läderrem. Från varje bogträ går sidoremmar till att fästa bukträet/tjoajvvevulmuorra i under renens mage. I sidoremmarna sitter också ryggremmen, som går över renens rygg. Från bukträet går dragremmen/ vuohtárájppe till ackjan. Före trälokorna tid användes skinnlokar/gäsás, sedan blev båda typerna vanliga. När man selar med skinnloka så används inte bukträ, utan dragremmen läggs i en ögla, som dras över skinnlokans ändknoppar. På renens huvud sätts grimman/bágge. I grimman sitter tömmen/ lábttje. Om renen inte skulle köras, utan ledas så fästes bara en rem i grimman. Den som ledde renen åkte då skidor. Vid högtidliga tillfällen pryddes renen. Då användes en grimma prydd med tofsar och en utsmyckad ryggrem/vuodjemavudis och en utsmyckad halsrem med skälla/divggariessa.
Beskrivning
Grimma och töm. Töm flätad av fyra delar. Varje del av sentråd omvirad med garvat skinn. De fyra delarna sammanflätade till en rund töm. Grimma av garvat skinn.
Material
skinn; garvat och berett/sassne; sena/suodna
Teknik svenska
flätat
Teknik lulesamiska
bárggedum
Funktion
för körren; att sela renen med.
längd
3,5 m (töm)