logo

Carlotta - the museum database

Etn:37.33.6 :: lössnöskida, skidor, skida

Object description

lössnöskida för man, av björk. Längd 280 cm, torde ha varit ca 283 cm (bakändens spets avbruten), framdelen 151 cm, bredd 9,4 - 8,8 - 8,6 cm, tjocklek 1,5 - 3,2 - 1,8 cm. Framtung. Vikt 2,45 kg. Spann saknas, tvärtom äro både framdelen och bakdelen något uppåtböjda, vilket tydligen beror på att skidan såsom björkskida med konstgjort spann (jfr nr 5 (dvs. 37.33.5)) förlorat detta och under ett långvarigt bruk, varom en stark nötning vittnar, fått sin nertrampade form, dock torde icke spannet någonsin ha varit synnerligen stort, enär detta ej ansågs vara lämpligt för en lössnöskida. Brätthöjd ca 10,5 cm. Rännan synnerligen bred och grund, givande undersidan en svagt konkav form, framtill spår efter kantskåror (för övrigt utnötta). Undersidans kanter något avrundade upptå. Den motsvarande reflexiviteten på översidan starkt framträdande med uppåtsvängda kanter, kraftigast på framdelen mot brättet. Fotstället mycket nött, bredd 6,4 cm, indragningen 0,7 - 0,9 cm. Kantlisterna starkt framträdande, listpartiets längd 117 cm. Ornamentiken av nästan samma mönster som på nr 1, utomordentligt sirlig. Skidan härrör från samme tillverkare och är av ungefär samma ålder som nr 1, har använts av tillverkarens husbonde i Koppsele (se nr 1 (Jonas Vilhelm Jonsson (Villak) i Koppsele)).

Malå skogssameby, Lycksele lappmark, Setsele. Ägare: Lars Sjulsson.

Object description

Litteratur:

Om samiska skidor har Ernst Manker skrivit i „Skogslapparna skidor – anteckningar från Malå“, i „På Skidor 1938“.

I ”Hemslöjden nr 1 1998” har Yngve Ryd skrivit om ” Traditionell tillverkning av björkskidor – Kluvet i norr och i söder” samt ”Tjurskidor på vårskaren – Sommarförvaring i myren”.

  • Data elements
Inventarienummer
Etn:37.33.6
Sakord
lössnöskida; skidor; skida
Sakord - övergripande term
transport och kommunikation
Sakord, samiska
treavka (saS)
Antal
1
OCM
481
Beskrivning

lössnöskida för man, av björk. Längd 280 cm, torde ha varit ca 283 cm (bakändens spets avbruten), framdelen 151 cm, bredd 9,4 - 8,8 - 8,6 cm, tjocklek 1,5 - 3,2 - 1,8 cm. Framtung. Vikt 2,45 kg. Spann saknas, tvärtom äro både framdelen och bakdelen något uppåtböjda, vilket tydligen beror på att skidan såsom björkskida med konstgjort spann (jfr nr 5 (dvs. 37.33.5)) förlorat detta och under ett långvarigt bruk, varom en stark nötning vittnar, fått sin nertrampade form, dock torde icke spannet någonsin ha varit synnerligen stort, enär detta ej ansågs vara lämpligt för en lössnöskida. Brätthöjd ca 10,5 cm. Rännan synnerligen bred och grund, givande undersidan en svagt konkav form, framtill spår efter kantskåror (för övrigt utnötta). Undersidans kanter något avrundade upptå. Den motsvarande reflexiviteten på översidan starkt framträdande med uppåtsvängda kanter, kraftigast på framdelen mot brättet. Fotstället mycket nött, bredd 6,4 cm, indragningen 0,7 - 0,9 cm. Kantlisterna starkt framträdande, listpartiets längd 117 cm. Ornamentiken av nästan samma mönster som på nr 1, utomordentligt sirlig. Skidan härrör från samme tillverkare och är av ungefär samma ålder som nr 1, har använts av tillverkarens husbonde i Koppsele (se nr 1 (Jonas Vilhelm Jonsson (Villak) i Koppsele)).

Malå skogssameby, Lycksele lappmark, Setsele. Ägare: Lars Sjulsson.

; Litteratur: Om samiska skidor har Ernst Manker skrivit i „Skogslapparna skidor – anteckningar från Malå“, i „På Skidor 1938“. I ”Hemslöjden nr 1 1998” har Yngve Ryd skrivit om ” Traditionell tillverkning av björkskidor – Kluvet i norr och i söder” samt ”Tjurskidor på vårskaren – Sommarförvaring i myren”.
Historik
Insamlat av Ernst Manker i Malå skogslappby i Lycksele lappmark i eller nära Setsele.
Material
björk/såekie
Kulturell tillhörighet
sydsamiskt/åarjelsaemie
Modell/Typ
bottnisk typ; Malå/Málage
Plats
Malå skogssameby; Lycksele lappmark
Sameby
Malå
län
Västerbottens län
kommun
Malå kn
stad
Setsele
Personnamn - Tillverkare
Jonsson Jonas [tillverkning]
Personnamn - Brukare
Sjulsson Lars [brukare]
Tillverkningstid
1880-tal [ca]; före 1937