logo

Carlotta - the museum database

AJ:001868 :: benholkar

Object description

AJ 1868:1-2. benholkar av renbelling. Beställda till docka för en utställning.

Anm: Njálmme - klädesbiten längst ned - är lite lång, kanske skulle den klippas till när de monterades för utställningen. Fattas snodden i kanalen. /2002-06-19 EK

Inventarienummer
AJ:001868
Sakord
benholkar
Sakord - övergripande term
dräkt
Sakord - kategori
samiska dräkter
Sakord, samiska
gálsoga (saL)
Antal
1
OCM
291; 162
Beskrivning

AJ 1868:1-2. benholkar av renbelling. Beställda till docka för en utställning.

Anm: Njálmme - klädesbiten längst ned - är lite lång, kanske skulle den klippas till när de monterades för utställningen. Fattas snodden i kanalen. /2002-06-19 EK