logo

Carlotta - the museum database

AJ:002101 :: byggnadsdelar, lås, hänglås

Object description

AJ 2101:1-2

1: lås

2: nyckel

På låsets baksida inristat ett vågrätt steck, ett streck från mitten och uppåt, två streck neråt på ömse sidor om "uppstrecket".