logo

Carlotta - the museum database

AJ:004402 :: heminredning, prydnadsföremål, tavla

Object description
Inglasad bild i fyrfärgstryck i ram av trä. Bilden visar en flicka i en balettposition på ett ben. bakgrunden en växer harsyra. Ramen är vit, och guldfärgad. I nedre vänstra hörnet signaturen: Eva och i nedre högra hörnet KÖ. Under bilden finns texten: HARSYRA.
  • Data elements