logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:00270:B :: älv, fors

  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)