logo

Carlotta - the museum database

bild

1986:5:00153:D :: samer, dräkt, barnkolt, mössa, kraftledning, barn

Object description
två samepojkar och en sameflicka, se även 00154
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)