logo

Carlotta - the museum database

AJN:004160 :: ren, härk, renhorn

Object description
Kastrerad hane, 3 år; insamlad. Fyndplats: Udtja sameby; Rödingsträskgruppen
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-MAMMAL
Inventarienummer
AJN:004160
Inventarienummer, tidigare
A649201; NJ79 (Skuncke)
Sakord (djur)
ren; härk; renhorn
Sakord, samiska
boatsoj (saL); boazu (saN); bovtsh (saS); hiergge (saL); råahke (saS); haergi (saN)
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Däggdjur (Mamalia)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
Naturhistorisk systematik - Familj
Hjortdjur (Cervidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Ren (Rangifer tarandus)
Materialtyp
skelett
Personnamn - Artbestämt av
Skuncke Folke
Inkom datum
2010-06-01
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1953
Plats
Udtja sameby; Rödingsträskgruppen
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Bodens kn
socken - fyndort
Edefors sn
Personnamn - Funnen av
Skuncke Folke
Kön (djur)
kastrerad hane
Ålder
3 år
Diariepost - sammanhör med
2010/025
Skelett
partiellt; kranium med horn
Webbeskrivning
Kastrerad hane, 3 år; insamlad. Fyndplats: Udtja sameby; Rödingsträskgruppen