logo

Carlotta - the museum database

bild

1997:17:01965:A :: bäck, vår, is

Object description
bäck
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)