logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:00619:A :: skolelev, samer, man, herrkolt, möte, bybebyggelse

Object description
Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1944-1945. Elevmötet vid Folkhögskolan öppnar den 2 mars, gruppbilder av mötesdeltagarna
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)