logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:00906:A :: skolsal, skolbänk, skolelev, tjänsteman

Object description
Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1947-1948. REDOGÖRELSE FÖR SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 1947-1948. Ur dagbokenApril 12-14. Undervisningsrådet Ragnar Lundh, Stockholm, inspekterar skolan. R L bevistar skolan under skolarbetet