logo

Carlotta - the museum database

bild

L:60:3:009:016 :: världsarvsområde, fjällnatur, skollgräns, urberg, fjällberggrund

Object description
Undre skollgränsen mellan urberg och fjällberggrund syns tydligt. Fina ändmoräner.
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)