logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:01498:A :: ängsmark, stolpbod, folksamling, kaffebjudning

Object description
samernas Folkhögskolas elever, fristående ämneskurs 11/2 - 8/5 1963. Ur REDOGÖRELSE FÖR SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 1962-1963: Maj 8. Renskötarkursens avslutningslektioner. Kaffe i det fria och plantering av vårträd. Kaffe i det fria