logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:01105:A :: renskiljning, skolelev, kvinna, eldstad, kaffekokning

Object description
Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1950-1951. Redogörelse för Samernas Folkhögskolans ... 1950-1951. Ur dagboken: Jan 22. På renskiljning i Ållojaur. Eleverna slaktar och tillvaratager fyra renar. Korvmiddag. Vid kaffeelden kokar flickorna kaffet