logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:01235:A :: folkhögskola, aula, publik, teaterföreställning

Object description
Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1955-1956. REDOGÖRELSE FÖR SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 1955-1956. Ur dagboken: Dec. 3 Elevafton. Nomadskolan inbjuden. Sagospel "Snövit", kaffe, lekar. Bild nummer 01234 - 01235, publiken i aulan