logo

Carlotta - the museum database

bild

NilssonE:28:00203:D :: växter, Dvärgnarv, Sagina nivalis, Nejlikväxter, Caryophyllaceae

Object description
Dvärgnarv
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)