logo

Carlotta - the museum database

bild

WallmL:00922:A :: skolsal, skolbänk, skolklass, undervisningsmetod

Object description
Samernas Folkhögskolas elever, vinterkursen 1948-1949. Skolarbetet
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)