logo

Carlotta - the museum database

bild

NilssonE:28:02050:D :: växt, Fjällspira, Pedicularis hirsuta, Snyltrotsväxter, Orobanchaceae

Object description
Fjällspira
  • accessionsnummer, fotografi - föreställer (1)