logo

Carlotta - the museum database

AJF:59:2016:0010 :: kalvmärkningsudde, röse

Object description
Kalvmärkningsudde i nedre Härrálákjávrre. (1) mot söder med Tjuonak i bakgrunden. (2) mot vsv med Skálok i bakgrunden. (3) upprest sten vid stranden, taget mot nordväst med (från vänster till höger) Rásska, Goabddátjåhkkå med Goabddábákte, det flacka Sjpietjam och Sjpietjamválle i bakgrunden.