logo

Carlotta - the museum database

AJD:Nilsson:01 :: Sädgäss i Sveriga (video1)

Object description
Förteckning över filmmaterial.
Dokument
AJD:Nilsson:01
Titel
Sädgäss i Sveriga (video1)
Redogörelse
Förteckning över filmmaterial.
Media - format
pdf
Personnamn - Författare
Henriksson Jalle
Text

1

Nilsson,E:01 Film, Sädgäss i Sverige 18min 30s.

Innehåll

00.00 Inledning, Edvin Nilsson vid myr, höstfärger

01.19 Gås, björkskog

01.31 Stor myr med vattensamling, sensommar

01.36 Myr med vattensamling, gräs och kråkklöver i förgrunden

01.40 Näckrosor i regn

01.47 Starr

01.53 Tjärn, sensommar

02.00 3 gäss i strandgräset, närbild, Tjatserim

02.54 Tjärn med grässtränder, betat och nedtrampat gräs

03.11 Gammalt hässjevirke

03.21 Vy och panorering över stor myr, Luoppal

03.56 Fågelspår i leran

03.59 Större strandpipare

04.16 Slända

04.20 Starr och kråkklöver framför vatten

04.26 Myr med vattensamling

04.30 Spång, Kvarnbäcken, slåttarföljet går över

04.39 Slåtter

04.46 Bryning av lie

04.49 Slåtter, hässjning

05.30 Höstfärger

06.08 Gässen samlas i flockar

06.34 Andra sjöfåglar

06.53 Sångsvanar

07.37 Gäss flyttar i stora mängder

08.10 Skåne

08.30 Häger

08.40 Fjällvråk, tornfalk

09.10 Jägare, skott

09.18 Reportage i svensk Jakt

10.00 Nils Borgström

12.20 Första jaktmorgonen

12.58 Gäss som träffas

13.55 Nils Borgström

15.30 Edvin N om undersökningar och lagar

17.37 Edvin N om att gåsstammen kan ökas

NilssonE:01:01 Delar av filmen utan ljud

:01:01:01 Första delen av filmen, från början t.o.m. myrslåttern, 5min 30s.

:01:01:02 Slutet av filmen, allt från Skåne till slutet,10min.

 0.00 Massor av fåglar på åker, flygande gäss, Skåne

 0.10 Häger

 0.25 Fjällvråk, tornfalk

 0.53 Mängder av gäss

 1.03 Tidningsklipp

 1.40 Nils Borgström och en annan man går över åker

 2.10 Vy över sydsvenskt odlingslandskap, höst

 2.48 Nils Borgström med hund

 3.12 Sjö

 3.21 Gäss i stora mängder flyger

 3.42 Gäss på betesmark med nötkreatur

2

 4.17 Flygande gäss över åker och skog

 4.51 Flygande gäss, hagelskjutning

 5.45 Avbrott

 6.01 Nils Borgström med hund

 6.20 Gäss mot natthimmel

 6.28 Flygande gäss, nötkreatur

 6.36 Nils Borgström, gömd och gäss som träffas

 6.53 Nils Borgström skjuter

 6.57 Den andre mannen plockar upp skjutna gäss

 7.21 Massor av gäss på bete och på åker, nötkreatur

 7.56 Åker med äjel

 8.02 Gåsskit och fjädrar

 8.08 Flygande gäss över åker och skog, hagelskott

 8.40 Gäss flyger upp från betesmark

 8.55 Mängder av gäss i luften, flykt över hus, åker och skog

 9.24 Gäss mot himlen

 9.40 Gäss i strandgräset, Tjatserim

NilssonE:01:02 Ljud till filmen

:01:02:01 Ljud till filmen, ”Ljud slutmix”, magnetiskt ljudband 18,5min

:01:02:02 Ljudband ”Ljudband speaker”, endast speakersekvenser

NilssonE:01:03 Filmklipp (Jokkmokk)

:01:03:01 ”Från gåsen, pipare, slåtter mm”, 14min 20s

 Större strandpipare 2min

 Gammalt hässjevirke, myr 2min 20s

 Slåtter, bäck, bryning av lie, myrull 1min 50s+50s+20s+10s+20s

 Hässjning 20s

 Hässjar ställs upp 2min 10s

 Hässjevirket yxas till 40s

 Hässjevirke bärs fram 30s

 Hässjevirke huggs 50s

 Slåttarföljet vid spång 30s

 Höhässja 50s

 Slagen myr 8s

 Vidjor hämtas 20s

 Gåsdun, myr med vattensamling 5s

:01:03:02 ”Fågelspår, slända m.m. miljöbilder” 1min 40s

 Älgtorn, myr 4s

 Myrull 10s

 Kråkklöver 9s+2s

 Lera, fågelspår 4s+10s

 Starr 10s

 Slända 50s

:01:03:03 ”Spångning”, 2min 10s

 Vy över myr, slåttarföljet kommer gående 1min

Myrull 1s

 Slåttarföljet vid spången 1min 10s

:01:03:04 ”Groda, näckros, repade hässjor”, 2min 20s

 Groda 30s

 Näckrosblad 3s

3

 Gammalt hässjevirke 30s

 Näckrosor i regn 15s+40s

 Tjärn 15s

:01:03:05 ”Gåstuvan”, betat och nedtrampat gräs, 2min 10s

 Myr 6s

 Näckrosor i regn 4s

 Betat och nedtrampat gräs 2min

:01:03:06 ”Gäss,

;

miljö”, 1min 50s

 3 gäss i strandgräset, Tjatserim 20s

 Gäss i strandgräset, änder i förgrunden 10s

 Tjärn 40s

:01:03:07 ” Affischen” 1min 10s

 Affisch om myrslåtter 1min

 Evert Fjällström 15s

:01:03:08 ”Evert och affischen” 40s

 Affisch om myrslåtter 20s

 Evert Fjällström 15s

:01:03:09 Justerat i början (gåsfilmen), 3min 40s

 Näckrosor i regn 8s

 Älgtorn, lera vid bäcken 10s

 Slåttarföljet går över spången 6s

 Slåtter, bryning av lie 20s

 Kvinnor i bäcken 8s

 Vid eldstaden 40s

 Vidjor hämtas 10s

 Hässjevirke huggs 7s

 Hässjevirke bärs fram, slåttarföljet går över spången, hässjevirket yxas till 20s

 Hässjevirket spetsas och hässjan ställs upp 20s

 Vidjorna anbringas 30s

 Hässjning 40s

:01:03:10 ”Gäss, Tjatserim”, 1min 30s

 3 gäss i strandgräset 20s

 Gäss i strandgräset, änder i förgrunden

:01:03:11 “VNF gås” 15s

 Hässjevirke 6s

 Strandpipare 9s

:01:03:12 ”Ture bär fram spång”, 20s

:01:03:13 ”Gässen, objektivbyte”, gäss i Tjatserim, änder, knipa, 2min 40s

:01:03:14 ”And”, knipa i gräset, 40s

:01:03:15 ”Gås med änder i vattnet (oskarpa) framför”, knipa, 30s

:01:03:16 ”Änder i gräs”, knipa, 40s

:01:03:17 ”Borttaget”, slåttarföljet går från Vajkijaur, 30s

:01:03:18 ”Samling och gång”, slåttarföljet samlas i Vajkijaur, börjar gå, 1min 20s

:01:03:19 ”Lada”, lada och myrhässjevirke, höst, nordligt landskap, 5s

:01:03:20 ”Vid lägerelden”, 2min

:01:03:21 ”Strandpipare”, 2min 40s

:01:03:22 ”Prat vid eldstaden”, bäck, leran vid bäcken, vid eldstaden, 3min

:01:03:23 ”Närbild gås Lambur”, gås och ibland en till, 5min 20s

:01:03:24 ”Gång vid myrkant”, slåttarföljet kommer gående, 11s

NilssonE:01:04 Filmklipp (Skåne)

:01:04:01 ”Tornfalk, fjällvråk mm Skåne”, 7min

Flygande gäss, skånska vyer 40s + 1min

4

Rovfågel på låg höjd 10s

Den andre mannen går över åkrar och stannar i dike 1min 50s

Ryttlande falk 50s + 50s

Fjällvråk 40s

De två männen i dike, skjuter 1min 10s

:01:04:02 ”Betar vid kor på stubbåker”, 4min 40s

Massor av gäss på betesmark, nötkreatur 1min40s + 20s + 30s

Gäss på åker 1minvyer 15s + 1min

Vy med hus och betesmark 1min

:01:04:03 ”Bra flyg och betesbilder”, 2min 20s

 Massor av fåglar på åker, Skåne 15s+30s

 Gäss på betesmark med nötkreatur Skåne, 1min

:01:04:04 ”Bl. a. Gåsen som … Mörka bilder”, 2min 20s

Mycket mörka bilder med flygande gäss 1min 10s

Gäss flyger över skånskt odlingslandskap 1min 10s

:01:04:05 ”Mängder av gäss på jaktmorgonen”, 30s

Mörk morgon med mängder av gäss 20s

Mängder av gäss, nötkreatur på bete 10s

:01:04:06 ”Gäss i slutet träffas en gås”, 2min 10s

Gäss flyger över åkrar och hus 30s + 10s

Gäss mot himlen 30s + 30s

Den andre mannen hämtar skjutna gäss 10s

Nötkreatur 20s

:01:04:07 ”Skjutna gäss delvis använt”, 30s

Den andre mannen hämtar skjutna gäss 15s

Växter på åkern, nötkreatur på bete 15s

:01:04:08 ”Flygande gäss små flockar sen morgon”, sydsvenskt odlingslandskap, 20s

:01:04:09 ”3 gäss höjer i skottet”, 3 gäss mot himlen, 20s

:01:04:10 ”Dricker vatten med kor i bakgr”, gäss på betesm., nötkr., sydsv. Landsk, 30s

:01:04:11 ”Original skadskjutning”, 50s

:01:04:12 ”Plogflygning ganska nära”, gåsplogar i sydsvenskt odlingslandsk., 1min 20s

:01:04:13 ”Tidningsurklipp repade”, 1min 40s

:01:04:14 ”Början av synken”, Nils Borgström med hund, 30s

:01:04:15 ”Betes och flyktbild ej säd”, massor av fåglar på åker, Skåne, 3min

:01:04:16 ”Sjön … i slutet”, panorering över sjö, sydsvenskt landskap, 1min 10s

:01:04:17 ”Närbild gåsmark Skåne med spillning, dun”, 1min 30s

:01:04:18 ”Skåne”, gäss i luften och

;

på betesmark, 2min 50s

:01:04:19 ”Synk Nils Borgström”, Nils Borgström med hund, 1min 10s

:01:04:20 ”Gås kullerbyttor”, sydsvenskt landskap, omöjlig film, 2min 40s

:01:04:21 ”Kopiorna skadskjutning”, 1min 10s

:01:04:22 ”Gåsen som ramlar”, flygande gäss, mörka bilder, 6s

:01:04:23 ”Höstsådd”, åker där äjeln sticker upp, 20s

:01:04:24 ”Flygande långt avstånd”, sydsvenskt odlingslandskap, 6s

:01:04:25 ”Gäss på marken”, gäss på betesmark med nötkreatur, Skåne, 1min

:01:04:26 ”En masscen och en lågflygning”, sydsvenskt odlingslandskap, 12s

:01:04:27 ”Vy panorering”, vy över sydsvenskt odlingslandskap, höst, 1min 20s

:01:04:28 ”Stora gåsmängder”, stora gåsmängder i skånskt odlingslandskap, 50s

:01:04:29 ”4 fl gäss dagsljus repig”, gåsplogar i sydsvenskt odlingslandskap, 40s

:01:04:30 ”Häger”, flyger över sydsvenskt odlingslandskap, 20s

:01:04:31 ”Liten flock flyger t.v.”, gåsflock flyger över skånskt odlingslandskap, 30s

NilssonE:01:05 Ljudklipp

:01:05:01 ”Div. prat vid lägerelden”, om torrkött m.m., 5min 20s

:01:05:02 ”Miljö slåtterarbete”, 1min 40s

:01:05:03 ”Fågelsång”, mest berg- och bofink 1min 50s

5

:01:05:04 ”Bra slåtterljud”, 2min 10s

:01:05:05 ”Prat vid brasa”, 30s

:01:05:06 ”Berättelser vid eldstaden”, 2min 50s

:01:05:07 ”Gås, kanske lämpliga till flyttningen i början”, gåskackel, 1min

:01:05:08 ”Tal om gamla delningar”, 1min 30s

:01:05:09 ”Bakljud lägereld”, 15s

:01:05:10 ”Teknisk beskrivning av hässjan”, 1min 20s

:01:05:11 ”Bryne småprat räfs”, barnröster m.m. 50s

:01:05:12 ”Ture hugger hässjestänger”, introducerat ”fejkförsök”, huggljud, 40s

:01:05:13 ”Speaker stor areal myrslåtter”, EN om myrslåtterns inverkan på gässen, 40s

:01:05:14 ”Slipning lie”, 1min 20s

:01:05:15 ”Skär vidjor”, introducerat ”fejkförsök”, annars svåridentifierade ljud, 40s

:01:05:16 ”Ture lägger ut spång”, introducerat ”fejkförsök”, 40s

:01:05:17 ”Plask”, 2s

:01:05:18 ”Miljö utan gås civilisation i bakgrunden”, oidentifierbart sorl, 1min 10s

:01:05:19 ”Kackel med skott”, kackel, hörs dock inget skott, 1min 50s

:01:05:20 ”Tysta skott”, hörs ingenting, 2min 10s

:01:05:21 ”Lägreskott”, fyra skott, 1min 50s

:01:05:22 ”Gäss Skrik och vingslag”, 2min 30s

:01:05:23 ”Gäss. Bråk vid vak”, 2min

Dokumentet senast uppdaterat den 28 december 2009