logo

Carlotta - the museum database

AJD:NilssonE:18 :: Jokkmokksjokke (video18)

Object description
Förteckning över filmmaterial.
Dokument
AJD:NilssonE:18
Titel
Jokkmokksjokke (video18)
Redogörelse
Förteckning över filmmaterial.
Media - format
pdf
Personnamn - Författare
Henriksson Jalle
Text

1

NilssonE:18 Film: JokkmokksJokke, 54,5 min

Innehåll

00.00 Jokke på tåget, framträdande i Östersund, ”Jag går till lilla vännen min” s/v

00.51 barndomsbygden, Jokke sitter på Bomyrberget och sjunger ”Där djupa skogar

susar”, sekvens från Forellbäcken (NilssonE:07)

03.44 presentation av filmen, Jokke i Missionshuset i Porsi

06.45 Porsidagen 1995, Märta Magnusson, Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson, Paul Forsell,

”Hållihå”, Sigrid Karlsson, Vedevåg

10.30 Barndomshemmet på holme, ”Den gamla forsen” , kraftverket

13.50 Jokke berättar om Kuokaforsen, roddbåt på älven, Gösta Pettersson

15.27 Jokkes barndom, klockan från Betlehem, faderns död

19.27 ”Fader, moder, lämna de små”

20.05 Jokke med barndomsvännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck

och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga”

21.11 skolgång, järnvägsarbete

23.15 två flickor i Pellokes, ”Den allra första kärleken”

24.00 skogsarbetet, vintervyer, kojinteriörer

25.26 kraftverk, ”Kraftverkets grå betong”, båtar i älven, flottningsarbete

27.47 storsnövintern –36, Harry Nilsson, järnvägen

28.23 Jokke berättar om järnvägsbygget, bron över Pakkojåkk, ”Det var vi som byggde

folkets järnväg”

33.34 Jokke flyttade till Bräcke, gifte sig med Hildur, började sjunga

34.58 Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v

35.14 framträdande i ”Frukostklubben”, ”Det svänger så att mjölken strax blir tjock som

smör”, gamla foton och affischer, ”Jag själv är ett barn utav skogarnas sus” s/v

37.30 film om resa till Jokkmokk 1965, ”Du minns hemmet”

41.22 TV-program ”Här är ditt liv”

42.15 resa till USA, ”I am free”, intervju av Fredrik Burgman

44.30 Missionshuset i Porsi, ”Kulle-Gullan”

47.52 vid Jokkmokksjokkes sjö med Eila Kanto, Gösta Pettersson, ”Uti kvällens…”

50.22 Jokkmokksjokkes museum

52.00 Jokke sjunger i bönehuset, ”Tack o gud för allt som varit”

NilssonE:18:01 Filmkopior på VHS

 :18:01:01 VHS-kopia

 :18:01:02 VHS-kopia

 :18:01:03 VHS-kopia

 :18:01:04 VHS-kopia

NilssonE:18:02 Filmkopior på Fuji Betacam

 :18:02:01 Filmkopia

 :18:02:02 Filmkopia

NilssonE:18:03 Arbetskopior med tillhörande ljud, första halva av filmen

 :18:03:01 ”Jokkmokks-Jokke Rulle 1” arbetskopia utan ljud 24min

 :18:03:02 arbetskopia utan ljud 24min, bättre kvalité än 18:03:01

 :18:03:03 ” Jokkmokks-Jokke Slutmix 1”, LJUD till första halvan av filmen, 24 min

NilssonE:18:04 Arbetskopior med tillhörande ljud, andra halva av filmen

 :18:04:01 ”Jokkmokks-Jokke Rulle Nr 2” arbetskopia utan ljud 30 min

 :18:04:02 arbetskopia utan ljud 30 min, bättre kvalité än 18:04:01

 :18:04:03 ” Jokkmokks-Jokke Slutmix 2”, LJUD till andra halvan av filmen, 30 min

2

NilssonE:18:05 Filmklipp

 :18:05:01 ”1 Synkar och tankebilder mittemot hemmet på holmen” 5min 40s

 :18:05:02 ”2” Jokke vid älvbacken vid Kuoka 30s

 :18:05:03 ”3” Jokke vid älven med gitarr 1min 50s

 :18:05:04 ”4” Vid Pellokes Helge”, stuga, samtal med Helge Johansson 5min 30s

 :18:05:05 ”6 Jokke och Eila fiskar vid tjärnen”, vid “Jokkmokksjokkes sjö” 7min 30s

 :18:05:06 ”7 Gubbarna vid sjön, skylt Jokkes sjö”, Jokke med vänner 7min 30s

 :18:05:07 ”8 Synkar vid tjärnen”, i bakval vid “Jokkmokksjokkes sjö” 5min 10s

 :18:05:08 ”9 Skymningsbild”, skymningsljus över skog och vatten 30s

 :18:05:09 ”10 Vit näckros” 1min 50s

 :18:05:10 ”11 Strand och vatten, udden vid klockstapeln” 40s

 :18:05:11 ”12 Klockstapeln och udden från västsidan” 50

 :18:05:12 ”13 Strandbilder”, nipor och åkrar vid älven 1min

 :18:05:13 ”14 Vyer vid västra stranden”, sandstränder och nipor vid älven 50s

 :18:05:14 ”15 Solglitter i vågor genom björklöv” 10s

;

 :18:05:15 ”16 Blåst i björkar” 50s

Blåst i stora björkar i Porsi 40s

Kvällsvy mot vatten 2s

Pakkobron 1s

 :18:05:16 ”17 Ritolas kalvar”, går på bete vid älven 1min 40s

 :18:05:17 ”18 ”Gulligullan”, Jokke sjunger vid köksbordet 1min 10s

 :18:05:18 ”19 Turistbuss”, Buss med resenärer anländer till Porsi 3min 30s

 :18:05:19 ”20 Bönehuset. Synkat. Sång- och publikbilder.” 6min 10s

 :18:05:20 ”21 Bussresenärer i bönhuset fikar m.m.” 2min 30s

Jokke sjunger i bönhuset 2min

Besökare vid klockstapeln 30s

 :18:05:21 ”21 Jokke i bönehuset. Synk. Sjunger utan publik” 3min 20s

 :18:05:22 ”23 Porsidagen. Publikbilder. Jokke sjunger” 6min 10s

Publikbilder, Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 2min 10s

Jokke sjunger 3min 40s

Publikbilder, Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson 20s

 :18:05:23 ”24 Porsidagen. Jokke talar med Perrolf m fl. Synk.” Jokke, Märta Magnusson,

Bertil Perrolf, Karl-Erik Eriksson, Paul Forsell i Porsi, 6min

 :18:05:24 ”Museet” (37 klipp),9min

Stillbilder på järnväg, personer, kungen, arbetslag 5s + 2s + 7s + 20s + 2min 50s

Jokke utnämnd till hedersordförande i Porsi IF 9s

Gåva av Jokkmokks kommun 20s

Jokke utnämnd till hedersmedlem i Jokkmokks brandkår 10s

Spånkont 20s

Grammofonskiva och affisch ”En stackars speleman” 30s

Tidningsklipp bl.a. gåvor till prenatal forskning 2s + 15s + 30s + 30s

Familjefotot 2s

Övriga museiföremål 9s + 6s

Jokkes scenkläder och gitarrer 1min 30s

Guldskiva 1972 och årets artist 1975 30s

 :18:05:25 ”26 Affischer”, skivreklam, Porsidagen m.m. 2min 40s

 :18:05:26 ”27 Jokke vid hemmet. Synkar, bild av holmen m.m.”, 4min 20s

 :18:05:27 ”28 Stugholmen från norr. Även strand och vågor.”, 1min 20s

3

NilssonE:18:06 Filmklipp

 :18:06:01 ”29 Synk Jokke vid klockstapeln”, 2min 50s

 :18:06:02 ”30 Bönehuset, klockstapeln, museet, pan snyggt visar platsen” 1min

Bönhuset 9s

Klockstapeln 9s

Museet och klockstapeln 40s

 :18:06:03 ”31 Bönehuset från Göstas udde”, norra stranden i Porsi 40s

 :18:06:04 ”32 Bönehuset m.m. sett över älven” 1min 20s

 :18:06:05 ”33 Jokke i tankar vid stranden om pappans död. Samt vågor” 1min

 :18:06:06 ”34 Eila hjälper Jokke till bilen” 50s

 :18:06:07 ”35 Jokke utanför skolan” 1min

 :18:06:08 ”36 Flickorna ”Första kärleken” i Pellokes” 2min 40s

 :18:06:09 ”37 Vyer från slalombacken. Första sången”, från Bomyrberget, 1min 10s

 :18:06:10 ”38 Ovan Kuoka” 7min

Jokke vid älvbacken vid Kuoka 50s

Älven 6min

 :18:06:11 ”39 Kraftverksbilder” från Letsi 4min 20s

 :18:06:12 ”40 Flygbilderna”, flygbilder från älven kring Porsi 5min 50s

 :18:06:13 ”41 IB vid polcirkeln”, tåget stannar vid Jokke 1min 40s

 :18:06:14 ”42 Kvällsmoln från Skabramåive” 2min

 :18:06:15 ”43 Rälsbuss och rallarrosor”, mjölkört vid banvall 1min 10s

 :18:06:16 ”44 Ångloktåget avstånd”, tåg sett från höjd 2min 30s

 :18:06:17 ”45 Pakkobron” 1min 20s

 :18:06:18 ”46 Kvällsmoln från balkongen” 2min 30s

 :18:06:19 ”47 Blåst i björkar” 15s

 :18:06:20 ”48 Djupbäcken”, mycket liten bäck, tuvtåtel 40s

 :18:06:21 ”49”, Schaktad grusbacke, Jokke med rälsspik 3min 20s

 :18:06:22 ”50 Järnväg förfaller. Vaimat station” 1min 20s

 :18:06:23 ”51 Rallarros nära med humla” 1min 20s

 :18:06:24 ”52 Höst Messaurebäcken” 40s

 :18:06:25 ”53 Rester” 50s

Ångloktåg sett från höjd 5s

Tåg passerar, polcirkelskylten 5s

Tåget stannar vid Jokke 10s + 15s

Mjölkört vid banvall 2s

Kvällshimmel över älven 6s

Utsikt från Bomyrberget vid Vuollerim 4s

 :18:06:26 ”Rester 2” (81 klipp),10min 30s

Porsidag 30s + 16s + 1s

Rodd på sel 9s

Jokke, Märta Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, Paul

;

Forsell i Porsi 4s + 2s + 1s

Sång m.m. i bönehuset 7s + 15s + 30s + 7s + 10s + 6s + 4s + 7s

Vatten 5s + 1s + 1s + 7s + 14s + 4s + 3s

Rodd på sel 9s

Kvällshimmel 20s + 9s

Affischer 20s + 4s

Tidningsklipp Porsidag 20s

Letsi, Jokke, Isa 18s + 5s + 8s + 3s + 2s

Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 2s + 15s + 15s + 3s + 10s + 8s + 16s

Jokke i skolan 8s + 1s + 8s + 6s + 20s

Vit näckros 5s

Harry Nilsson 9s

Flottningsarbete 10s

4

Skogskoja äv interiör 6s + 6s

Klockan från Betlehem med byggnad 2s

Skogsarbete med häst 2s + 1s + 1s + 3s + 16s

Jokke på Bomyrberget, sjunger 2s + 2s + 3s

Jokke, Polcirkeln vid Inlandsbanan 2s + 4s + 20s + 6s + 1s + 1s

Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 2s + 4s + 3s

Jokke sjunger “Kullegullan” vid köksbordet 14s

Älven och holmen där hemmet låg 7s + 2s + + 3s + 1s

Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta

Pettersson vid ”Göstas stuga” 6s + 17s + 20s + 50s

Flygvy över älvdalen 2s

Porsi från älvsidan 4s + 1s

Tåg på inlandsbanan på avstånd 5s

Pakkobron 1s

Familjefotot sv/v 7s + 9s + 4s

Andra gamla foton 1s + 4s + 2s

Jokke vid skolan, skolvägen 8s

Jokke vid älvbacken vid Kuoka 8s

Älvstrand 10s

Kvigkalv vid älven 9s

Närbilder på Jokke 6s

Storforsen 4s

 :18:06:27 ”Kass: första svartvita kopiorna från Jokkarkivet” 11 min

Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 20s + 16s

Framträdande i Östersund, ”Jag går till lilla vännen min” s/v 1min

Konsert med Jokke s/v 3min 15s

Film om resa till Jokkmokk 1965, på tåget, på sjukstugan, ”Du minns hemmet” 6min

 :18:06:28 ”Klockan+stapeln” 3min 10s

Klockstapeln 2min 20s

Skogskojans fönster 50s

 :18:06:29 ”De dåliga försöken. Jokkes ansikte” 3min 40s

Stillbild-spökbild Jokkes far 1min 20s

Jokkes ansikte, stillbild 2min 20s

 :18:06:30 ”Soldaten och Jokke lyssnar”, Jokke och Paul Forsell, 2s

 :18:06:31 från samma rulle som ”Soldaten och Jokke lyssnar”, enbart Jokke, 15s

NilssonE:18:07 Filmklipp

 :18:07:01 ”Guld-skivan. Årets artist” 20s

 :18:07:02 ”Sista tagningen. klipp” 1min 10s

Klipp om tröttheten 50s

Guldbröllop 20s

 :18:07:03 ”Timmerknutar Pellokes 20s

Timmerknutar 3s + 15s

Jokke sjunger på Porsidag 6s

 :18:07.04 ”Rester” (75 klipp), 8min

Konsert med Jokke s/v 15s + 2s

Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 20s + 2s

Jokke som ung pojke, stillbild s/v 10s

Porsidag 9s + 10s + 5s + 10s + 5s + 2s + 5s + 10s

Stuga i Pellokes 8s

Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 5s + 9s

Jokke, Märta Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, Paul Forsell, i Porsi 7s + 6s + 2s

Jokke, Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid

”Göstas stuga” 6s + 3s

5

Jokke i skolan 8s + 3s + 5s + 2s + 6s + 10s + 2s

Timmerknutar Pellokes 6s

Tåg på inlandsbanan på avstånd 10s + 6s + 5s

Letsi, Jokke, Isa 2s + 7s + 4s

Jokke på Bomyrberget, sjunger 1s

Vit näckros 4s

Jokke i närbild 2s

Jokke vid hemmet 4s

Jokke vid skolvägen 7s

Vatten 7s

Jokke med Gösta Pettersson 9s

Stugdörr 2s

Vy över älven 5s

Jokkes pappa, s/v 6s

Andra gamla foton 1s + 2s

Blåst i björkar 4s + 8s

Jokke går in i hus 3s

Älvstrand 7s + 8s

Jokke sjunger vid älvstranden 10s + 15s + 1s + 7s + 10s

Stugan i Pellokes 1s

Jokke, stillbild 3s

Kvällshimmel över älven 5s

Museet 20s

Tidningsklipp om insamlingen till bönhuset 7s

I bönehuset, Jokke, två kvinnor 3s + 15s + 5s

Skogsarbete med häst 1s

Flygbilder från älven kring Porsi 2s

Tidningsklipp om gram.skivor, kungaträffar, TV-program m.m. 5s + 1s + 7s + 40s

Affischer 5s

 :18:07:05 ”Rester justering” (42 klipp), 7min 20s

Jokke och Hildur 11s

Jokke, Polcirkeln vid Inlandsbanan 9s

Andra gamla foton 7s

Jokke sjunger i bönehuset 10s

Husen i Porsi 30s

Jokkes pappa, s/v 9s

Jokke som ung pojke, stillbild s/v 3s

Två flickor i

;

Pellokes 5s

Klockan från Betlehem 6s

Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta

Pettersson vid ”Göstas stuga” 5s + 5s + 10s + 10s

Skolan 4s + 2s + 5s + 10s

Jokke, M Magnusson, B Perrolf, K-E Eriksson, P Forsell, i Porsi 5s + 15s + 8s + 50s

Jokke, stillbilder från ungdomen 8s + 15s

Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 20s

Kvigkalv vid älven 10s

Flottningsarbete i älv 30s

Letsi 10s

Konsert med Jokke s/v 20s

I bönhuset 2s

Porsidag 6s + 15s + 4s

Jokke i skolan 30s

Vy över älven 3s + 8s

Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 20s + 15s

Tidningsklipp om insamlingen till bönhuset 3s

6

Intervju med Sigrid Karlsson, Vedevåg 6s

 :18:07:06 ”Jokke rester” (42 klipp), 1min 10s

Skogsarbete med häst 20s + 10s

Ingång till museet 8s

Jokkmokksjokkes sjö 8s

Flottningsarbete i älv 2s + 5s

Affischer 6s

Porsidag 4s

Jokke och två kvinnor I bönhuset 4s

 :18:07:07 ”Jokke trött”, tidningsklipp 15s

 :18:07:08 ”Pakko, Letsi, skyltar, missionshuset” 7min

Pakkobron, tåg med ånglok passerar 1min 20s

Bönhuset, Porsidag 1min 10s

Letsi, Jokke, Isa 1min 10s + 2min 10s

Skyltar i Porsi 1min 20s

 :18:07:09 ”Näckrosen”, vit näckros 6s

 :18:07:10 ”Båten”, roddbåt på älven i olika ljus 2min

 :18:07:11 ”Skolan, interiör, detaljer” från Letsi 4min 20s

 :18:07:12 ”Rester sv.v. 1min 20s

Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 1 min

Konsert med Jokke s/v 20s

 :18:07:13 ”Rester sv.vitt. Nya rätt”, 2min 20s

Jokke intervjuad på tåget till Östersund s/v 15s

Konsert med Jokke s/v 5s + 1min 20s

Sjukstugan Jokkmokk 1965 s/v, ”Du minns hemmet” 40s

 :18:07:14 ”Professorsbrev” brevkort från Thorkild Nielsen 30s

 :18:07:15 ”Klipp m.m.”, 5min 40s

Tidningsklipp om fadderbarn, donationer, insamlingar, TV-program m.m. 50s + 4min

Gammalt foto kvinna s/v 15s

Jokkes pappa, s/v 10s + 10s

Telegram från kungen 20s

 :18:07:16 ”Rester Cassius Clay” 50s

Intervju Fredrik Burgman 15s + 20s

Stillbilder auktion, lamm 15s

 :18:07:17 ”Kvällshimmel över älven” 20s

 :18:07:18 ”Synkrester Jokke i skolan” 2min 50s

 :18:07:19 ”Nu går solen ner vid stranden” 1min 50s

Jokke sjunger vid älvstranden 20s

Kvällshimmel över älven 1min 30s

 :18:07:20 ”Synk 4 m.m. Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar

Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 4min

 :18:07:21 ”Jokkes pappa”, spökbild s/v 1min 10s

 :18:07:22 ”Rester printer. Bl.a. Jokkes pappa” 1min 20s

Spökbild av pappan med rinnande vatten 1min

Kvällshimmel 20s

 :18:07:23 ”Slalombacken synk 3”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 40s

 :18:07:24 ”Rester synk. Visan i starten”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 7s

 :18:07:25 ”Våffelgräddning”, Porsidag 1min 50s

 :18:07:26 ”Vid polcirkeln 1”, skylt, Jokke väntar på tåget 40s

 :18:07:27 ”Kojan. Polcirkeln”, 3min

Polcirkelskylten 30s

Tåg stannar och går 1min

Skogskojans fönster, eld innanför 30s

Älvstrand, skogskojan intill 20s

7

Skogskoja dörr, interiör, timmerknutar 30s

 :18:07:28 ”Slalombacken synk 2”, Jokke på Bomyrberget, sjunger 3min 50s

 :18:07:29 ”Vid Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström,

Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 3min

 :18:07:30 ”Liten Jokke + pappa”, 1min 20s

Jokkes pappa, s/v 10s

Jokke som ung pojke, stillbild s/v 1min 10s

 :18:07:31 ”Skivor av Jokke läggs på bord. Neg i fjällpiparmaterialet.” 40s

 :18:07:32 ”Borttaget vid tjärnen” 50s

Porsidag 6s

Gåva rysk samovar 10s

Jokke och två män (en med samiska kläder) på fiske, stillbild 3s

Jokke och Eila vid “Jokkmokksjokkes sjö” 30s

 :18:07:33 ”Slalombacken synk 1”, Jokke på Bomyrberget,

;

sjunger 50s

 :18:07:34 ”Rester synk Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar

Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 30s

 :18:07:35 ”Synk 7. Göstas stuga”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar

Lindström, Bertil Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 1min 50s

 :18:07:36 ”Pos 08. Jokke”, Jokke med vännerna Helge Johansson, Ivar Lindström, Bertil

Öhnbäck och Gösta Pettersson vid ”Göstas stuga” 30s

 :18:07:36 ” Rester från familjen vid huset”, fotografi, 9s

NilssonE:18:08 Filmklipp med ljudband 18:08:01-18:08:05, Ljudklipp 18:08:06-18:08:46

 :18:08:01 ”Sol går ned, rester ljud och bild”, Jokke sjunger vid älvstranden 1min 10s

 :18:08:02 ”Adjö och solen går ned”, filmklipp Porsidag 1min 20s (ljudbandet 18:08:03)

 :18:08:03 ”Sol går ned”, LJUD tillhörande filmklippet 18:08:02 50s

 :18:08:04 ”Gösta berättar laxfiske”, bild och LJUD 50s

 :18:08:05 ”Skolan”, bild och LJUD, Jokke berättar om skolgången 10s

 :18:08:06 ”Speaker. Forts”, LJUD, barndomsvännerna vid ”Göstas stuga”, intervju med

Sigrid Karlsson, ”Tack o gud för allt som varit” m.m. från Porsidag 6min 30s

 :18:08:07 ”Speaker andra delen”, LJUD, det tidiga skogsarbetet, järnvägsbygget,

lägenheten i Porsi, Jokkmokksjokkes sjö, Jokkmokksjokkes museum 5min

 :18:08:08 ”Speaker skogen”, LJUD, det tidiga skogsarbetet 20s

 :18:08:09 ”Vårt liv”, LJUD 1min 20s

 :18:08:10 ”Jag är fri”, LJUD 1min

 :18:08:11 Ljud 01, Jag är fri”, LJUD 40s

 :18:08:12 ”Hållihå” LJUD, 1min 30s

 :18:08:13 ”Allra första kärleken”, LJUD 1min 10s

 :18:08:14 ”Allra första kärleken”, LJUD 2min 30s

 :18:08:15 ”Sista versen Porsiforsen”, LJUD 50s

 :18:08:16 ”Slutet av sången om vattenkraft”, LJUD 20s

 :18:08:17 ”Sång Jokke”, ”Jag kommer igen”, LJUD 20s

 :18:08:18 ”Bortklippt flottarvisa”, LJUD 1min 20s

 :18:08:19 ”Jokke berättar vid stranden”, LJUD 2min

 :18:08:20 ”Synkar vid hemmet”, LJUD 2min

 :18:08:21 ”Band 4. Jokke om föräldrarna och gäddfiske”, LJUD 2min 50s

 :18:08:22 ”Rester. Pappas död”, LJUD, drömmar och syner 2min 10s

 :18:08:23 ”Skolan. Jokke pratar utan kamera”, LJUD 3min 40s

 :18:08:24 ”Synk 4. Börjar med Jokke”, LJUD, Jokke vid ”Göstas stuga” 1min 20s

 :18:08:25 ”Skolan ej synk”, LJUD 30s

 :18:08:26 ”Eva guidar i museet”, LJUD ca 4min 20s

 :18:08:27 ”Eva guidar museet”, LJUD ca 2min

 :18:08:28 ”Bussturister”, LJUD, museiguidning med manlig guide 50s

8

 :18:08:29 ”Ritola rätt”, LJUD, samma museiguidning som 18:08:28 1min

 :18:08:30 ”Eila serverar kaffe”, LJUD, Porsidag 3min 10s

 :18:08:31 ”Rälsbussen”, LJUD, rälsbussljud 30s

 :18:08:32 ”Rälsbussen”, LJUD, röstsorl 3min 10s

 :18:08:33 ”Sorl”, LJUD, röstsorl 10s

 :18:08:34 ”Kyrkklockan”, LJUD 1min 40s

 :18:08:35 ”Kyrkklockan”, LJUD 1min 10s

 :18:08:36 ”Applåd”, LJUD 8s

 :18:08:37 ”Rodd”, LJUD, båtroddsljud 1min 30s

 :18:08:38 ”Rodd”, LJUD, båtroddsljud 2min 10s

 :18:08:39 ”Forsbrus med fågelsång”, LJUD, Storforsen 12/7, gulsparv, trast 2min 50s

 :18:08:40 ”Forsbrus”, LJUD, 1min

 :18:08:41 ”Insekter, lövsångare”, LJUD 50s

 :18:08:42 ”Insekter”, LJUD, bergfink 20s

 :18:08:43 ”Humlesurr”, LJUD, 30s

 :18:08:44 ”Vågor”, LJUD, 1min

 :18:08:45 LJUD, 15min 50s

Jokke sjunger om Porsiforsen 3min 30s

Berättelser om fiske 8min

Jokke sjunger ”Det var vi som byggde folkets järnväg” 4min 20s

 :18:08:46 LJUD, div ljudklipp 14 min 50s

NilssonE:18:09 Ljudklipp 18:09:01-18:09:04, Negativ 18:09:05-18:09:06

 :18:09:01 ”Skall avmagnetiseras”, LJUD, div ljudklipp från Porsidag 7 min

;

50s

 :18:09:02 ”Skall avmagnetiseras”, LJUD, Jokke sjunger ”Fader, moder, lämna de små”

(ej hela) 7min 10s

 :18:09:03 ”Utbytt sång”, LJUD, kör sjunger ”Där björkarna susa” 2 min 30s

 :18:09:04 ”Grusgropen”, LJUD, Jokke berättar om arbetet på inlandsbanan 3 min

 :18:09:05 Originalnegativ för master 970410

 :18:09:06 Jokkmokksjokke akt 2 rulle A 790421

NilssonE:18:10 Negativ

 :18:10:01 Jokkmokksjokke akt 2 rulle B 970422

NilssonE:18:11 Negativ

 :18:11:01 Jokkmokksjokke rulle 1 rulle A 970421

NilssonE:18:12 Negativ

 :18:12:01 Jokkmokksjokke rulle 1 rulle B 970421

NilssonE:18:13 Rest negativ

NilssonE:18:14 Rest negativ

NilssonE:18:15 Rest negativ

Dokumentet upprättat den 11 januari 2011

Uppdaterat den 3 maj 2012

Jalle Henriksson