logo

Carlotta - the museum database

AJN:005054 :: spärrvitmossa

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:005054
Inventarienummer, tidigare
AJN:001526
Sakord (svampar)
spärrvitmossa
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Bladmossor (Bryophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Sphagnopsida
Naturhistorisk systematik - Ordning
Sphagnales
Naturhistorisk systematik - Familj
Sphagnaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Spärrvitmossa (Sphagnum squarrosum)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1996
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1996-06-15
Plats
Larve; Larvve
RX koord
66°25'08''N
RY koord
20°00'02''O
Landskap/Lappmark
Lu lpm
Altitude
310 m
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
Grandominerad barrskog av frisk-fuktig ristyp.; I kårså (gårsså). På marken vid liten källa. Öppet läge, blött.
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
Ca 21,2 km SOS från nya kyrkan i Jokkmokk, ca 1,6 km V från högsta toppen av Larveberget. O sidan om Görjeån, ca 400 m nedanför Helvetesfallet.