logo

Carlotta - the museum database

AJN:005057 :: kruskalkmossa

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:005057
Inventarienummer, tidigare
AJN:001525
Sakord (svampar)
kruskalkmossa
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Bladmossor (Bryophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Egentliga bladmossor (Bryopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Pottiales
Naturhistorisk systematik - Familj
Pottiaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Kruskalkmossa (Tortella tortuosa)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1996
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1996-06-15
Plats
Larve; Larvve
RX koord
66°25'15''N
RY koord
20°00'06''O
Landskap/Lappmark
Lu lpm
Altitude
280 m.
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
Grandominerad barrskog av frisk-fuktig ristyp, inslag av björk.; På klippa av sten i skreva, i sipperstråk med vatten. Mindre öppet läge, blött.
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
Ca 20,3 km SOS från nya kyrkan i Jokkmokk, ca 1,8 km NV från högsta toppen av Larveberget.O sidan om Görjeån, ca 1,4 km nedanför Helvetesfallet. I kårsån (gårsså)