logo

Carlotta - the museum database

AJN:000008 :: fågel, fiskgjuse

Object description
Hane, adult; funnen död (drunknad). Fyndplats: Luvosselet (sjö/älv)
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000008
Sakord (djur)
fågel; fiskgjuse
Sakord, samiska (fåglar)
tjiektja
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Fiskgjuse (familj) (Pandionidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fiskgjuse (Pandion haliaetus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1995-05-24
Statens vilt
ja
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
drunknad
Fynddatum
1995-05-05
Plats
Luvosselet
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Luovos
Naturtyp
sjö/älv
Personnamn - Funnen av
Nordström Rolf
Vikt
1546.2
Tarslängd
540
Stj-sp
215
Vinglängd
492
Mätdatum
1996-10-11
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
adult
Ålder best
organ
Personnamn - Bestämt av
Sjöberg Göran
Bestämt datum
1996-10-11
Diariepost - sammanhör med
1997/025 [sammanhör med]
Konserveringstyp
monterad
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
Sjöberg Göran
Skelett
partiellt
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hane, adult; funnen död (drunknad). Fyndplats: Luvosselet (sjö/älv)