logo

Carlotta - the museum database

AJN:000497 :: fågel, ripa, dalripa

Object description
Hona, adult; jakt (skjuten). Fyndplats: Pirtimisjärvi
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000497
Sakord (djur)
fågel; ripa; dalripa
Sakord, samiska (fåglar)
rievsak
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hönsfåglar (Galliformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Skogshöns (Tetranoidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Dalripa (Lagopus lagopus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1987-09-25
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
jakt
Dödsorsak
skjuten
Dödsdatum
1987-09-24
Fynddatum
1987-09-24
Plats
Pirtimisjärvi
Landskap/Lappmark
T lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Kiruna kn
Personnamn - Funnen av
Geibrink Hans
Vikt
592.2
Tarslängd
40
Stj-a
144
Stj-sp
109
Vinglängd
201
Mätdatum
1993-08-25
Kön (djur)
hona
Kön best
organ
Ålder
adult
Ålder best
organ
Personnamn - Bestämt av
Sjöberg Göran
Bestämt datum
1993-08-25
Konserveringstyp
skinnlagd
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
Sjöberg Göran
Skelett
partiellt
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hona, adult; jakt (skjuten). Fyndplats: Pirtimisjärvi