logo

Carlotta - the museum database

AJN:000510 :: fågel, bergfink

Object description
Hona; funnen död (tagen av skata). Fyndplats: Jokkmokk, Rödingstigen 6 (samhälle)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000510
Sakord (djur)
fågel; bergfink
Sakord, samiska (fåglar)
soahkevitsur
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Finkar (Fringillidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Bergfink (Fringilla montifringilla)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
WiklundTom
Inkom datum
1987-10-07
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
tagen av skata
Dödsdatum
1987-10-07
Fynddatum
1987-10-07
Plats
Jokkmokk, Rödingstigen 6
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
Naturtyp
samhälle
Personnamn - Funnen av
Forsgren Kristin
Vikt
23.9
längd
141
Tarslängd
185
Stj-a
63
Stj-sp
58
Vinglängd
83
Mätdatum
1993-08-18
Kön (djur)
hona
Kön best
organ
Personnamn - Bestämt av
WiklundTom
Bestämt datum
1993-08-18
Konserveringstyp
skinnlagd
Personnamn - Konservator
WiklundTom
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
WiklundTom
Webbeskrivning
Hona; funnen död (tagen av skata). Fyndplats: Jokkmokk, Rödingstigen 6 (samhälle)