logo

Carlotta - the museum database

AJN:000517 :: fågel, duvhök

Object description
Hane; funnen död. Fyndplats: Kalix, Köpmannagatan 38 (park)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000517
Sakord (djur)
fågel; duvhök
Sakord, samiska (fåglar)
tjuktjehábak
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Hökartade rovfåglar (familj) (Accipitridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Duvhök (Accipiter gentilis)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
WiklundTom
Inkom datum
1988-12-28
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
okänd
Dödsdatum
1988-12-23
Fynddatum
1988-12-23
Plats
Kalix, Köpmannagatan 38
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Kalix kn
socken - fyndort
Nederkalix sn
by - fyndort
Kalix
Naturtyp
park
Personnamn - Funnen av
Rönnkvist Einar
Vikt
737.2
längd
557
Tarslängd
71
Stj-a
278
Stj-sp
242
Vinglängd
321
Mätdatum
1993-02-25
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Personnamn - Bestämt av
WiklundTom
Bestämt datum
1993-02-25
Diariepost - sammanhör med
1997/052 [sammanhör med]
Konserveringstyp
skinnlagd
Personnamn - Konservator
WiklundTom
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
WiklundTom
Skelett
partiellt
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hane; funnen död. Fyndplats: Kalix, Köpmannagatan 38 (park)