logo

Carlotta - the museum database

AJN:000520 :: fågel, bivråk

Object description
Hane; omhändertagen. Fyndplats: Björkbacka (park)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:000520
Sakord (djur)
fågel; bivråk
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Hökartade rovfåglar (familj) (Accipitridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Bivråk (Pernis apivorus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1993-08-30
Statens vilt
ja
Fyndomständigheter
omhändertagen
Dödsorsak
okänd
Dödsdatum
1993-07-03
Fynddatum
1993-07-03
Plats
Björkbacka
land - fyndort
Sverige
Naturtyp
park
Personnamn - Funnen av
Nilsson Hans-Gunnar
Vikt
608.7
längd
568
Tarslängd
49
Stj-a
298
Stj-sp
262
Vinglängd
427
Mätdatum
1996-04-03
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Personnamn - Bestämt av
Sjöberg Göran
Bestämt datum
1996-04-09
Konserveringstyp
skinnlagd
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
Sjöberg Göran
Skelett
partiellt
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hane; omhändertagen. Fyndplats: Björkbacka (park)