logo

Carlotta - the museum database

AJN:001244 :: fågel, rödhake

Object description
Hane, adult; funnen död (trafikdödad). Fyndplats: Kirjaluokta (fjällbjörkskog)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001244
Sakord (djur)
fågel; rödhake
Sakord, samiska (fåglar)
ruoppsistjåttå, guovsojlå
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Trastar (Turdidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Rödhake (Erithacus rubecula)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1994-11-07
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
trafikdödad
Fynddatum
1994-07-24
Plats
Kirjaluokta
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Gällivare kn
Naturtyp
fjällbjörkskog
Personnamn - Funnen av
Kuoljok Sonja
Vikt
16.3
längd
139
Tarslängd
24
Stj-a
70
Stj-sp
60
Vinglängd
74
Mätdatum
1998-10-12
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
adult
Ålder best
organ
Bestämt datum
1998-10-12
Persontext - Mätt av
Sjöman Michael
Konserveringstyp
skinnlagd
Skinn
helt
Webbeskrivning
Hane, adult; funnen död (trafikdödad). Fyndplats: Kirjaluokta (fjällbjörkskog)