logo

Carlotta - the museum database

AJN:001434 :: fågel, sparvhök

Object description
Hane, adult 3K+; funnen död. Fyndplats: Björkberget
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001434
Sakord (djur)
fågel; sparvhök
Sakord, samiska (fåglar)
tsihtsehábak
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hökartade rovfåglar (Accipitriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Hökartade rovfåglar (familj) (Accipitridae)
Naturhistorisk systematik - Art
Sparvhök (Accipiter nisus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1996-08-02
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
okänd
Fynddatum
1996-07-30
Plats
Björkberget
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Gällivare kn
Personnamn - Funnen av
Forsberg Kristin
Vikt
95.5
längd
330
Tarslängd
55,1
Stj-a
167
Stj-sp
151
Vinglängd
208
Mätdatum
1998-11-16
Kön (djur)
hane
Kön best
fjäderdräkt
Ålder
adult 3K+
Ålder best
dräkt
Bestämt datum
1998-11-16
Diariepost - sammanhör med
96/186 [sammanhör med]
Persontext - Mätt av
Lönnve Jon
Konserveringstyp
skinnlagd
Skinn
helt
Webbeskrivning
Hane, adult 3K+; funnen död. Fyndplats: Björkberget