logo

Carlotta - the museum database

AJN:001651 :: fågel, domherre

Object description
Hane, adult; funnen död. Fyndplats: Radhusvägen 40 (samhälle)
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001651
Sakord (djur)
fågel; domherre
Sakord, samiska (fåglar)
ruoppsisradde
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Finkar (Fringillidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Domherre (Pyrrhula pyrrhula)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1997-06-06
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
okänd
Fynddatum
1997-05-15
Plats
Radhusvägen 40
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Bodens kn
socken - fyndort
Edefors sn
by - fyndort
Harads
Naturtyp
samhälle
Personnamn - Funnen av
Lundberg Mildred
Vikt
32.8
längd
157
Tarslängd
18
Stj-a
70
Stj-sp
65
Vinglängd
94
Mätdatum
1999-01-04
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
adult
Ålder best
dräkt
Bestämt datum
1998-01-04
Persontext - Mätt av
Johansson Ulrika
Konserveringstyp
skinnlagd
Skinn
helt
Skelett
kasserat
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hane, adult; funnen död. Fyndplats: Radhusvägen 40 (samhälle)