logo

Carlotta - the museum database

AJN:001674 :: fågel, rödvingetrast

Object description
Hane, adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Saltoluokta (fjällbjörkskog)
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001674
Sakord (djur)
fågel; rödvingetrast
Sakord, samiska (fåglar)
råntorástes, rässjotsihts
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Trastar (Turdidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1997-07-17
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
flugit mot fönster
Fynddatum
1997-06-05
Plats
Saltoluokta
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Saltoluokta
Naturtyp
fjällbjörkskog
Vikt
61.8
längd
218
Tarslängd
30
Stj-a
91
Stj-sp
77
Vinglängd
120
Mätdatum
1999-01-29
Kön (djur)
hane
Kön best
organ
Ålder
adult
Ålder best
organ
Bestämt datum
1999-01-28
Persontext - Mätt av
Sjöman Michael
Konserveringstyp
skinnlagd
Skinn
helt
Skelett
kasserat
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hane, adult; funnen död (flugit mot fönster). Fyndplats: Saltoluokta (fjällbjörkskog)