logo

Carlotta - the museum database

AJN:001749 :: fågel, falk, stenfalk

Object description
Hane, juvenil 1K; omhändertagen (avlivad). Fyndplats: Boden, i ett stall (samhälle)
  • Data elements