logo

Carlotta - the museum database

AJN:001902 :: fågel, ripa, fjällripa

Object description
Hona, adult 2K+; jakt (skjuten). Fyndplats: Sitojaur, Akkapakte (fjäll)
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:001902
Sakord (djur)
fågel; ripa; fjällripa
Sakord, samiska (fåglar)
gierun
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Hönsfåglar (Galliformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Skogshöns (Tetranoidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Fjällripa (Lagopus mutus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
1998-03-31
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
jakt
Dödsorsak
skjuten
Dödsdatum
1998-03-14
Fynddatum
1998-03-14
Plats
Sitojaur, Akkapakte
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
fjäll
Personnamn - Funnen av
Johansson Bert-Erik
Vikt
453.1
längd
368
Tarslängd
32,1
Stj-a
126
Stj-sp
89
Vinglängd
194
Mätdatum
1998-03-31
Kön (djur)
hona
Kön best
organ
Ålder
adult 2K+
Ålder best
dräkt
Personnamn - Bestämt av
Sjöberg Göran
Bestämt datum
1998-03-31
Konserveringstyp
skelett
Personnamn - Konservator
Herö Ulf
Skinn
kasserat
Skelett
komplett
Personnamn - Skel prep av
Herö Ulf
Webbeskrivning
Hona, adult 2K+; jakt (skjuten). Fyndplats: Sitojaur, Akkapakte (fjäll)