logo

Carlotta - the museum database

AJN:001991 :: fågel, örn, kungsörn

Object description
Funnen död (flugit mot elledning). Fyndplats: Bergfors - Torne träsk (fjällbjörkskog)
  • Data elements