logo

Carlotta - the museum database

AJN:002136 :: fågel, uggla, berguv

Object description
Hona, adult 11K; funnen död (eltransformator). Fyndplats: kronogård, östansjövägen (barrskog)
  • Data elements