logo

Carlotta - the museum database

AJN:002141 :: fågel, lavskrika

Object description
Funnen död (trafikdödad). Fyndplats: Tårrajaur
Object description
Lavskrikan är en kråkfågel som förekommer i lavklädd barrskog från Norge till östra Sibirien, och är en utpräglad stannfågel inom sitt utbredningsområde. Lavskrikan är en liten kråkfågel, den minsta i västra palearktis. Den känns igen på sin gråbruna yviga fjäderdräkt, och på sin klart roströda färg på vingteckningarna, stjärten, och övergumpen. Lavskrikan är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen för födosök. Den har också spelat en viktig roll i folklore. Lavskrikan är Norrbottens landskapsdjur.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:002141
Sakord (djur)
fågel; lavskrika
Sakord, samiska (fåglar)
guovsak
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Kråkfåglar (Corvidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Lavskrika (Perisoreus infaustus)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2001-10-16
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
trafikdödad
Fynddatum
2001-10-16
Plats
Tårrajaur
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Tårrajaur
Personnamn - Funnen av
Eriksson Jan1
Vikt
83.8
längd
259
Tarslängd
36
Stj-a
148
Stj-sp
124
Vinglängd
138
Mätdatum
2005-02-19
Kön (djur)
okänt
Bestämt datum
2005-02-19
Konserveringstyp
monterad
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Skinn
helt
Personnamn - Skinn prep av
Sjöberg Göran
Webbeskrivning
Funnen död (trafikdödad). Fyndplats: Tårrajaur; Lavskrikan är en kråkfågel som förekommer i lavklädd barrskog från Norge till östra Sibirien, och är en utpräglad stannfågel inom sitt utbredningsområde. Lavskrikan är en liten kråkfågel, den minsta i västra palearktis. Den känns igen på sin gråbruna yviga fjäderdräkt, och på sin klart roströda färg på vingteckningarna, stjärten, och övergumpen. Lavskrikan är känd för att vara mycket orädd, och söker sig ofta till människor i skogen för födosök. Den har också spelat en viktig roll i folklore. Lavskrikan är Norrbottens landskapsdjur.