logo

Carlotta - the museum database

AJN:002192 :: fågel, örn, kungsörn

Object description
Adult; funnen död (dödad av artfrände). Fyndplats: Tarradalen, ca. 300 m nedströms Sommarlappastugan (fjällbjörkskog)
  • Data elements