logo

Carlotta - the museum database

AJN:002247 :: fågel, uggla, hökuggla

Object description
Funnen död (trafikdödad). Fyndplats: RV 45 vid Muddusjokkbron vid Sörstubba (barrskog/blands)
  • Data elements