logo

Carlotta - the museum database

AJN:003062 :: fågel, gråsiska

Object description
Adult; funnen död (byte sparv/pärluggla). Fyndplats: Abisko Östra, i fågelholk (fjällbjörkskog)
  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-BIRDS
Inventarienummer
AJN:003062
Sakord (djur)
fågel; gråsiska
Sakord, samiska (fåglar)
urbusj
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Klass
Fåglar (Aves)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Tättingar (Passeriformes)
Naturhistorisk systematik - Familj
Finkar (Fringillidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Gråsiska (Carduelis flammea)
Materialtyp
individ
Personnamn - Artbestämt av
Sjöberg Göran
Inkom datum
2009-10-07
Statens vilt
nej
Fyndomständigheter
funnen död
Dödsorsak
byte sparv/pärluggla
Fynddatum
2009-05-09
Plats
Abisko Östra, i fågelholk
Landskap/Lappmark
T lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Kiruna kn
socken - fyndort
Jukkasjärvi sn
by - fyndort
Abisko östra
Naturtyp
fjällbjörkskog
Personnamn - Funnen av
Ans Nils-Åke
Ålder
adult
Webbeskrivning
Adult; funnen död (byte sparv/pärluggla). Fyndplats: Abisko Östra, i fågelholk (fjällbjörkskog)