logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:001617 :: smörblomma, vanlig smörblomma

Object description

Insamlad. Fyndplats: Tarradalen. Ca 28,8 km NVV från kyrkan i Kvikkjokk, ca 7,7 km NON från högsta toppen av fjället Staika. Vid fjället Riukonjunnjes NV fot. Ca 50 m S från större bäcken Kåtnjunjesjåkkå.

Lat/long: 67 00' 23" N. 17 00' 47" O. Alt: 640 m.

Ängbjörkskog med mossrik hedbjörkskog omkring. Brant sluttning, på marken.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-PLANT
Inventarienummer
AJN:001617
Sakord (växter)
smörblomma; vanlig smörblomma
Sakord, samiska (växter)
fiskesrássi (SaN); visskisgiedjek (SaL)
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Växter (Plantae)
Naturhistorisk systematik - Stam
Kärlväxter (Tracheophyta)
Naturhistorisk systematik - Klass
Tvåhjärtbladiga blomväxter (Magnoliopsida)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Ranunkelordningen (Ranunculales)
Naturhistorisk systematik - Familj
Ranunkelväxter (Ranunculaceae)
Naturhistorisk systematik - Art
Vanlig smörblomma (Ranunculus acris ssp. acris)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1996-07-03
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1996-07-03
Plats
Tarradalen
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
ängsbjörkskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0035:D
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
Ca 28,8 km NVV från kyrkan i Kvikkjokk, ca 7,7 km NON från högsta toppen av fjället Staika. Vid fjället Riukonjunnjes NV fot. Ca 50 m S från större bäcken Kåtnjunjesjåkkå. Lat/long: 67 00' 23" N. 17 00' 47" O. Alt: 640 m. Ängbjörkskog med mossrik hedbjörkskog omkring. Brant sluttning, på marken.
Webbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Tarradalen. Ca 28,8 km NVV från kyrkan i Kvikkjokk, ca 7,7 km NON från högsta toppen av fjället Staika. Vid fjället Riukonjunnjes NV fot. Ca 50 m S från större bäcken Kåtnjunjesjåkkå. Lat/long: 67 00' 23" N. 17 00' 47" O. Alt: 640 m. Ängbjörkskog med mossrik hedbjörkskog omkring. Brant sluttning, på marken.