logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:000561 :: liten jordhumla

Object description
Insamlad (kloroform). Fyndplats: Ájtte museum (samhälle/vägren)
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-INSECT
Inventarienummer
AJN:000561
Sakord (djur)
liten jordhumla
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Djur (Animalia)
Naturhistorisk systematik - Stam
Leddjur (Arthropoda)
Naturhistorisk systematik - Klass
Insekter (Insecta)
Naturhistorisk systematik - Ordning
Steklar (Hymenoptera)
Naturhistorisk systematik - Familj
Långtungebin (Apidae)
Naturhistorisk systematik - Art
Liten jordhumla (Bombus lucorum)
Materialtyp
individ
Inkom datum
1994-07-26
Fyndomständigheter
insamlad
Dödsorsak
kloroform
Dödsdatum
1994-07-26
Fynddatum
1994-07-26
Plats
Ájtte museum
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
Naturtyp
samhälle/vägren
Personnamn - Funnen av
Eriksson Dag
Insektspost - sammanhör med
AJN:000548 [sammanhör med]
alt
AJN:000549 [sammanhör med]
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Sjöberg Göran
Webbeskrivning
Insamlad (kloroform). Fyndplats: Ájtte museum (samhälle/vägren)