logo

Carlotta - the museum database

bild

AJN:001700 :: doftticka

Object description
Dofttickan har som namnet antyder en kraftig doft som kan kännas på mer än 10 meters avstånd. Den är hovformad och ca 5-10 cm bred. Dofttickan är en nordlig art som förekommer från Dalarna till Torne lappmark. Den växer på gamla levande sälgstammar ofta i närheten till vattendrag. Exemplaret insamlades i Haikak, ca. 2,5 km VSV Ligga kraftstation. Ca 430 m.ö.h. Substrat: sälg
  • svamp - föreställer (1)