logo

Carlotta - the museum database

AJN:000102 :: vinterlav, lav

Object description
Insamlad. Fyndplats: Latnjåive. N sidan av berget Latnjåive. ca 14 km NV från Vajkijaur, ca 16 km O från Randijaur. Lat/long: 66 45' 29" N 19 35' 33" O Alt: 515 m. Blandskog med gran, björk och sälg av frisk ristyp. Blockrik mark. Öppet läge, ganska torrt.
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000102
Sakord (svampar)
vinterlav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Vinterlav (Arctoparmelia centrifuga)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-15
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-15
Plats
Ládnjoajvve; Latnåive
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
granskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0011:D
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn
N sidan av berget Latnjåive. ca 14 km NV från Vajkijaur, ca 16 km O från Randijaur. Lat/long: 66 45' 29" N 19 35' 33" O Alt: 515 m. Blandskog med gran, björk och sälg av frisk ristyp. Blockrik mark. Öppet läge, ganska torrt.
Webbeskrivning
Insamlad. Fyndplats: Latnjåive. N sidan av berget Latnjåive. ca 14 km NV från Vajkijaur, ca 16 km O från Randijaur. Lat/long: 66 45' 29" N 19 35' 33" O Alt: 515 m. Blandskog med gran, björk och sälg av frisk ristyp. Blockrik mark. Öppet läge, ganska torrt.