logo

Carlotta - the museum database

AJN:000117 :: brämlav, lav

Object description

Insamlad. Fyndplats: Ruoutevare. Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle. Ca 700 m SO från Ruoutevares radiomast, ca 200 m nedanför tjärnens utlopp efter bäcken.

Lat/long: 66 30' 31" N 19 45' 59" O Alt: 470 m. Surdrog av frisk-fuktig ristyp med 50% gran, 45% björk och 5% sälg. Liten bäck intill, stor lutning åt SO. På kvistar av Picea abies, ca 1,5 m ovan mark. Skyddat läge, fuktigt.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000117
Sakord (svampar)
brämlav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Brämlav (Cetraria chlorophylla)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-13
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-13
Plats
Ruoutevare
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
surdrog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0007:D
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn

Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle. Ca 700 m SO från Ruoutevares radiomast, ca 200 m nedanför tjärnens utlopp efter bäcken.

Lat/long: 66 30' 31" N 19 45' 59" O Alt: 470 m. Surdrog av frisk-fuktig ristyp med 50% gran, 45% björk och 5% sälg. Liten bäck intill, stor lutning åt SO. På kvistar av Picea abies, ca 1,5 m ovan mark. Skyddat läge, fuktigt.

Webbeskrivning

Insamlad. Fyndplats: Ruoutevare. Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle. Ca 700 m SO från Ruoutevares radiomast, ca 200 m nedanför tjärnens utlopp efter bäcken.

Lat/long: 66 30' 31" N 19 45' 59" O Alt: 470 m. Surdrog av frisk-fuktig ristyp med 50% gran, 45% björk och 5% sälg. Liten bäck intill, stor lutning åt SO. På kvistar av Picea abies, ca 1,5 m ovan mark. Skyddat läge, fuktigt.