logo

Carlotta - the museum database

AJN:000222 :: blåslav, lav

Object description

Insamlad. Fyndplats: Nedre Kuouka. Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 300 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 57" O

Alt: 95 m. Granskog av låg-hög örtvegetation, stort inslag av björk, sälg, rönn och lite tall. På stam av Betula pubescens, ca 0,5 m ovan mark. Mindre öppet läge, ganska fuktigt.

Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000222
Sakord (svampar)
blåslav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Blåslav (Hypogymnia physodes)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-22
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-22
Plats
Nedre Kuouka
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
socken - fyndort
Jokkmokks sn
by - fyndort
Kuouka
Naturtyp
granskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
accessionsnummer - sammanhör med
AJF:35:1996:0016:D
alt
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn

Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 300 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 57" O

Alt: 95 m. Granskog av låg-hög örtvegetation, stort inslag av björk, sälg, rönn och lite tall. På stam av Betula pubescens, ca 0,5 m ovan mark. Mindre öppet läge, ganska fuktigt.

Webbeskrivning

Insamlad. Fyndplats: Nedre Kuouka. Nedre Kuouka ca 15 km NV från Vuollerim. Efter Kvarnbäcks-ravinen ca 300 m nedanför vägen Messaure-Vuollerim. Lat/long: 66 30' 44" N 20 25' 57" O

Alt: 95 m. Granskog av låg-hög örtvegetation, stort inslag av björk, sälg, rönn och lite tall. På stam av Betula pubescens, ca 0,5 m ovan mark. Mindre öppet läge, ganska fuktigt.