logo

Carlotta - the museum database

AJN:000247 :: svart sköldlav, lav

Object description

Insamlad. Fyndplats: Ruoutevare. Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle, ca 500 m SO från Ruoutevares radiomast, vid SO delen av tjärnen. Lat/long: 66 30' 32" N 19 45' 57" O

Alt: 480 m. Tallskog av lav ristyp med inslag av gran och björk. På stenblock. Öppet läge, ganska torrt.

  • Data elements
Institutionskod
AJTT
Samlingskod
AJN-LICHMOSS
Inventarienummer
AJN:000247
Sakord (svampar)
svart sköldlav; lav
Antal
1
Naturhistorisk systematik - Rike
Svampar (Fungi)
Naturhistorisk systematik - Stam
Sporsäcksvampar (lavar) (Ascomycota)
Naturhistorisk systematik - Klass
Lecanoromycetes
Naturhistorisk systematik - Ordning
Lecanorales
Naturhistorisk systematik - Familj
Parmeliaceae
Naturhistorisk systematik - Art
Svart sköldlav (Melanelia stygia)
Materialtyp
exemplar
Personnamn - Artbestämt av
Holmgren Tomas
Inkom datum
1995-06-13
Fyndomständigheter
insamlad
Fynddatum
1995-06-13
Plats
Ruoutevare
Landskap/Lappmark
Lu lpm
land - fyndort
Sverige
län - fyndort
Norrbottens län
kommun - fyndort
Jokkmokks kn
Naturtyp
tallskog
Personnamn - Funnen av
Holmgren Tomas
Personnamn - Colligendis (Coll.)
Ájtte
Konserveringstyp
torrpreparat
Personnamn - Konservator
Holmgren Tomas
Lokalbeskrivn

Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle, ca 500 m SO från Ruoutevares radiomast, vid SO delen av tjärnen. Lat/long: 66 30' 32" N 19 45' 57" O

Alt: 480 m. Tallskog av lav ristyp med inslag av gran och björk. På stenblock. Öppet läge, ganska torrt.

Webbeskrivning

Insamlad. Fyndplats: Ruoutevare. Ruoutevare ca 7 km S från Jokkmokk samhälle, ca 500 m SO från Ruoutevares radiomast, vid SO delen av tjärnen. Lat/long: 66 30' 32" N 19 45' 57" O

Alt: 480 m. Tallskog av lav ristyp med inslag av gran och björk. På stenblock. Öppet läge, ganska torrt.